Liên hệ trực tiếp với chúng tôi
  •   Hỗ trợ khuyến mại
  •   Hỗ trợ Rao vặt
  •   Hỗ trợ gian hàng
Quảng cáo
Quyền và nghĩa vụ của thành viên khi tham gia Khuyến mại

 1. Quyền của thành viên

- Đối với các thành viên tham gia Chonmua.com/khuyen-mai sẽ được miễn phí thành viên. Phí thành viên được hiểu là khoản phí để được tham gia hoạt động trên Chonmua.com/khuyen-mai không tính đến các khoản phí khác như phí thuê quảng cáo, các dịch vụ tư vấn, các khoản phí khác.
- Thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng các dịch vụ và các giao dịch của mình trên Chonmua.com/khuyen-mai.
- Thành viên sẽ được nhân viên của Chonmua.com/khuyen-mai hỗ trợ để sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc tiến hành giao dịch và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên sàn.
- Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Chonmua.com/khuyen-mai trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email.
 
2. Trách nhiệm của thành viên
- Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Chonmua.com/khuyen-mai về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.
- Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Chonmua.com/khuyen-mai và những thông tin đang tải lên sàn là chính xác và hoàn chỉnh. Thành viên đồng ý giữ và thay đổi các thông tin trên Chonmua.com/khuyen-mai là cập nhật, chính xác và hoàn chỉnh.
- Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Chonmua.com/khuyen-mai vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm rò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Chonmua.com/khuyen-mai hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
- Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, gán gép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Chonmua.com/khuyen-mai cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Chonmua.com/khuyen-mai.
- Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Chonmua.com/khuyen-mai dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Chonmua.com/khuyen-mai.
Các tin hướng dẫn liên quan