Liên hệ trực tiếp với chúng tôi
  •   Hỗ trợ khuyến mại
  •   Hỗ trợ Rao vặt
  •   Hỗ trợ gian hàng
Quảng cáo
Quy định về giới hạn quyền đăng tin khuyến mại tại Chọn Mua
 
1. Phạm vi và đối tượng áp dụng.
- Dành cho mọi thành viên tham gia đăng tin khuyến mại tại  Chọn mua.
- Thời gian áp dụng: Kể từ ngày 03/07/2012.
 
2. Giới hạn quyền đăng tin khuyến mại tại Chọn mua.
 
2.1. Thành viên đăng tin chủ sở hữu sẽ chỉ được hiển thị trên Chọn mua sau khi được chúng tôi xác minh thông tin chủ sở hữu. Chọn mua sẽ cố gắng xác minh thông tin chủ sở hữu trong vòng 01 ngày làm việc.
 
2.2. Đăng tối đa 01 tin khuyến mại/ ngày với 01 thành viên (01 user) nếu là đại diện chủ sở hữu của tin đăng; Hoặc là đăng tối đa 02 tin khuyến mại/ ngày với một thành viên chia sẻ tin thông thường.
 
2.3. Những thành viên sở hữu 02 tin khuyến mại gần nhất, có lượng đánh giá trung bình dưới - 10, tức là số lượng đánh giá xấu cao hơn đánh giá tốt là 10 đánh giá thì:
- Url bị cấm.
- User bị cảnh báo (Nếu là đại diện chủ sở hữu của tin đăng).
- Được đăng 01 tin khuyến mại/ tuần.
- Sẽ được điều chỉnh lại số lượng tin đăng nếu như các tin đăng sau có tỷ lệ đánh giá trung bình cao hơn trước.
 
2.4. Những thành viên sở hữu 02 tin khuyến mại gần nhất, có lượng đánh giá trung bình từ -1 đến - 9, tức là số lượng đánh giá xấu cao hơn đánh giá tốt từ 1 đến 9 đánh giá thì:
- Url bị cấm 02 tuần, kể từ lần đăng tin cuối cùng.
- User bị cảnh báo (Nếu là đại diện chủ sở hữu của tin đăng).
- Được đăng 01 tin khuyến mại/ tuần.
- Sẽ được điều chỉnh lại số lượng tin đăng nếu như các tin đăng sau có tỷ lệ đánh giá trung bình cao hơn trước.
 
 

 

Các tin hướng dẫn liên quan