Liên hệ trực tiếp với chúng tôi
  •   Hỗ trợ khuyến mại
  •   Hỗ trợ Rao vặt
  •   Hỗ trợ gian hàng
Quảng cáo
Đảm bảo an toàn giao dịch

Sàn giao dịch thương mại điện tử ChọnMua.com xây dựng cơ chế bảo đảm an toàn giao dịch như sau:

3.1 Quản lý thông tin của thành viên Bán: Khi đăng ký tham gia bán hàng trên ChọnMua.com, người bán phải cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các thông tin này.

Các thông tin cụ thể bao gồm:
- Thông tin về nhân thân đối với cá nhân, thông tin về tư cách pháp lý đối với thành viên là tổ chức, pháp nhân. Các thông tin này sẽ được ChọnMua.com đưa vào dữ liệu quản lý.
- Thông qua huy chương uy tín: người bán phải ký cam kết về kinh doanh uy tín và chất lượng hàng hóa đúng với tiêu đề, mô tả và chất lượng đã ghi trên sàn ChọnMua.com. Khi đó sẽ được cấp huy chương uy tín.
- Thông qua xác nhận thông tin cá nhân bằng số điện thoại của người bán. ChọnMua.com sẽ có cơ chế liên hệ với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông xác nhận các thông tin về số điện thoại sử dụng trong giao dịch.
3.2 Kiểm soát giao dịch của người bán: Các giao dịch của người bán với người mua sẽ được ChọnMua.com đưa vào nội dung quản lý, thường xuyên cập nhật tình trạng và sẽ có đánh giá sơ bộ về uy tín của người bán.
3.3 Kiểm soát thông qua phản hồi của người mua.
3.4 Cơ chế gửi khiếu nại về người bán dành cho người mua. Thành viên mua có quyền gửi khiếu nại về người bán đến Ban Quản Lý sàn ChọnMua.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, ChọnMua.com sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của người mua tùy theo mức độ, ChọnMua.com sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.
Các tin hướng dẫn liên quan