Liên hệ trực tiếp với chúng tôi
  •   Hỗ trợ khuyến mại
  •   Hỗ trợ Rao vặt
  •   Hỗ trợ gian hàng
Quảng cáo
Chương trình ưu đãi đăng tin lên Fanpage từ ngày 5/12/2012 đến ngày 11/12/2012 tại Chọn Mua Khuyến mại

Tuần ưu đãi đặc biệt dành cho thành viên.

Kể từ ngày 5/12/2012 đến hết ngày 11/12/2012, Chọn Mua khuyến khích các thành viên chia sẻ thông tin khuyến mại như sau:

Mười tin khuyến mại được đăng đầu tiên trên www.Chonmua.com/khuyen-mai/ sẽ được Chọn Mua truyền thông trên kênh Fanpage tại: http://www.facebook.com/ChonMua   - TOP 5 Fanpage Việt Nam.

 

Lưu ý:

1. Các thành viên hãy chọn thông tin khuyến mại tốt nhất để truyền thông cho thương hiệu và sản phẩm của mình.

2. Đọc Quy định đăng tin tại đây: http://hotro.chonmua.com/hotro/quy-dinh-dang-tin-khuyen-mai-doi-voi-thanh-vien-ap-dung-tu-thang-122012-chitiet76.html

3. Đọc Quy định duyệt tin khuyến mại tại đây: http://hotro.chonmua.com/hotro/quy-dinh-duyet-tin-khuyen-mai-chitiet65.html

4. Đọc Quy chế sàn Chọn Mua tại đây: http://hotro.chonmua.com/hotro/quy-che-san-chon-mua-ht28.html

5. Đọc Hướng dẫn đăng tin tại Chọn Mua: 

- Cho thành viên chia sẻ: http://hotro.chonmua.com/hotro/huong-dan-dang-tin-khuyen-mai-chitiet51.html

- Cho chủ sở hữu tin đăng: http://hotro.chonmua.com/hotro/huong-dan-dang-tin-chu-so-huu-chitiet48.html

Yêu cầu tin đăng:

1. Tin đăng hợp lệ, không vi phạm quy chế và quy định đăng tin của sàn Chọn Mua khuyến mại.

2. Phải là tin khuyến mại. Mọi tin đăng khác đều không được duyệt.

3. Mỗi thành viên chỉ được chọn 01 tin đăng khuyến mại nhanh nhất và sớm nhất trong ngày.

 

 

Các tin hướng dẫn liên quan