Liên hệ trực tiếp với chúng tôi
  •   Hỗ trợ khuyến mại
  •   Hỗ trợ Rao vặt
  •   Hỗ trợ gian hàng
Quảng cáo
Chế tài đối với thành viên tham gia Khuyến mại

1. Treo tài khoản. (Penalty box)

a. Thành viên bị treo tài khoản khi vi phạm một trong những lý do dưới đây:
- Vi phạm Quy định đăng tin tới lần thứ 3 với cùng một lý do.
- Sở hữu nhiều tài khoản, và dùng các tài khoản khác nhau để gây rối hệ thống, cung cấp thông tin sai lệch.
- Một số lý do phát sinh khác.
b. Hạn chế quyền thành viên khi vi phạm:
- Thành viên không được đăng tin khuyến mại, bình luận, đánh giá,...
- Phải đợi tới khi hết hạn treo tài khoản.

2. Cấm tài khoản.
a. Thành viên bị Cấm tài khoản khi vi phạm một trong những lý do dưới đây:
- Thành viên vi phạm quy chế và điều khoản sử dụng của sàn.
- Tên miền là tên miền chuyển hướng tới website khác.
- Các tin khuyến mại cũ đã đăng đang được điều tra về vấn đề vi phạm hoặc lừa đảo.
- Website tin khuyến mại được dùng để spam hệ thống tin của chính nó.
- Cố tình phá rối, gây ảnh hưởng tới hệ thống Chonmua.com
- Một số lý do phát sinnh khác.
b. Hạn chế quyền thành viên khi vi phạm:
- Thành viên sẽ bị cấm đăng nhập vào tài khoản trong một khoảng thời gian hoặc vĩnh viễn. Khoảng thời gian này phụ thuộc vào mức độ vi phạm.
Các tin hướng dẫn liên quan