Liên hệ trực tiếp với chúng tôi
  •   Hỗ trợ khuyến mại
  •   Hỗ trợ Rao vặt
  •   Hỗ trợ gian hàng
Quảng cáo
Cần bán là gì, cần mua là gì

Cần bán : là khi bạn muốn đăng tin để bán sản phẩm
Cần mua : Là khi bạn có nhu cầu để mua sản phẩm
Khi bạn đăng tin rao vặt, chúng tôi có 2 nhu cầu để bạn lựa chọn gồm Cần mua và cần
bán. Nếu như bạn có như cầu cần đăng tin bán sản phẩm thì chỉ cần chọn Cần bán hoặc ngược lại

Các tin hướng dẫn liên quan