Liên hệ trực tiếp với chúng tôi
  •   Hỗ trợ khuyến mại
  •   Hỗ trợ Rao vặt
  •   Hỗ trợ gian hàng
Quảng cáo
Bảo vệ quyền lợi người mua

Để bảo đảm quyền lợi của thành viên, Ban quản lý Sàn ChọnMua.com đề nghị các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải thực hiện các yêu cầu sau:

- Cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Sàn ChọnMua.comBH Media Corp không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác;
- Xem xét kỹ các thông tin liên quan đến các sản phẩm dịch vụ trên ChọnMua.com về: giá, thương hiệu, các dịch vụ hỗ trợ cụ thể, điều kiện sử dụng, địa chỉ, phương thức giao hàng, phương thức thanh toán, số tài khoản ngân hàng và các thông tin có liên quan …mà ChọnMua.com đã yêu cầu người bán cung cấp thông tin, kể cả các thông tin có liên quan đến người bán như: tên doanh nghiệp, điện thoại liên lạc, địa chỉ trụ sở chính, địa điểm kinh doanh, số điện thoại, nick yahoo để người mua trực tiếp liên lạc và thực hiện các giao dịch mua sản phẩm, dịch vụ;
- Thành viên khi truy cập vào ChọnMua.com đều biết và hiểu rằng: Việc thành viên mua hàng hóa, dịch vụ khuyến mại trên ChọnMua.com đều do người bán có nhu cầu thực hiện thông qua dịch vụ của ChọnMua.com, Ban quản lý Sàn ChọnMua.com chỉ thực hiện quảng bá các hàng hóa, dịch vụ đến các thành viên, nên người bán sẽ trực tiếp chịu mọi trách nhiệm có liên quan đến chất lượng hàng hóa, dịch vụ theo đúng cam kết đã công bố trên sàn giao dịch.
- Người mua có quyền trực tiếp gửi khiếu nại và yêu cầu bồi thường đến người bán nếu người mua có chứng cứ cho rằng hàng hóa, dịch vụ do người bán đó cung cấp không đảm bảo chất lượng, thông số kỹ thuật, chế độ bảo hành sản phẩm…. như các thông tin đã công bố trên ChọnMua.com.
- Thành viên có thể gửi khiếu nại thông qua kênh chăm sóc khách hàng của ChọnMua.com, khi nhận được các thông tin khiếu nại của thành viên, Ban quản lý Sàn giao dịch sẽ hỗ trợ thành viên chuyển ngay khiếu nại đó đến người bán có liên quan bằng các phương thức nhanh nhất.
- ChọnMua.com sẽ thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để giải quyết các khiếu nại của thành viên truy cập hay sử dụng các dịch vụ trên sàn giao dịch ChọnMua.com (nếu có). Nếu những nỗ lực đó thất bại, bằng cách sử dụng trang website này thành viên đồng ý rằng bất kỳ khiếu nại, tranh chấp của thành viên có thể có đối với ChọnMua.com đều được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam, và tổng trách nhiệm của ChọnMua.com không vượt quá số tiền mà ChọnMua.com thu được từ thành viên đối với vụ việc có liên quan đến khiếu nại của thành viên.
Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.
Các tin hướng dẫn liên quan